Ulf Rehnholm

Om utställningarna

 

1nyckel

Verket “1nyckel” består av 177 fotografier av nyanlända. Fotograferade på asylboenden och utbildningsplatser i Sverige. Varje bild är monterade i varsin nyckelring med tillhörande nyckel. En symbolisk nyckel som är tänkt att öppna dörrar. Och låta dessa människors drömmar bli verkliga.

Verket illustrerar dagens flykting- och integrationspolitik. Med verket vill Ulf Rehnholm öppna upp för diskussion kring etik- och värdegrundsfrågor och sätta in dagens världshändelser i ett historiskt perspektiv.

32konst

Konstprojekt 3:2 har en del likheter med Pokemón Go. Upphovsmännen vill nämligen få dig att uppleva konst med hjälp av en app, som gör att du kan höra både ljud och se filmer som är kopplade till bilderna.

Konstprojekt 3:2 står för tre individer och två medier och är en porträttutställning som visas tillsammans med sina unikt framtagna ljud. Bakom projektet står Ulf Rehnholm, BrittMarie Järnström Lindell och Kerstin Svenson.

 

I korthet

Fotograf: Ulf Rehnholm, Sverige
Titel 1: 1nyckel
Plats: Kvarnen, Popup 2, Vaksalagatan 30.
Titel 2: 32konst
Webbplats: rehnholm-photoart.se
Plats: Vasaborgen, Uppsala Slott.