Johan Lindberg Brusewitz

Om utställningen

Långt under ytan liknar livet en dröm. Där förställs det kända, det blir nytt och annorlunda
och flimrar till genom ögonblick som inte liknar något vi känner. Eller allt vi känner. I serien FIX vill fotografen visa detta: allt och ingenting, det verkliga och det inbillade, helheten som dekonstruerats för att återfödas i ny form, långt där inne.

Johan Lindberg Brusewitz föddes 1975 på Vätterns östra kust. Han utbildade sig vid Högre
Fotografisk Utbildning på Kulturama, Stockholm.

Fotografierna ackompanjeras av ljud som Fredrik Gunnarson har skapat. Han beskriver sig som en lekfull person som gillar att experimentera med ljud, känslor och datorer.

I korthet

Fotograf: Johan Lindberg Brusewitz
Ljud: Fredrik Gunnarson
Titel: FIX
Instagram @jlbwz