Jarmila Nahálková

Om utställningen och fotografen

Jarmila Nahálková, född 1969, är proteinbiokemist och genom sitt yrke har hon ett nära förhållande till växt- och djurriket. Fotodokumentationen används ofta för experimentell observation både genom ögonen och genom mikroskopets lins.

Jarmila Nahálková vill i sin fotografiska debututställning visa publiken en annan sida av vetenskapens rationella värld. En värld där fantasi har en annan form. Bildserien blandar skönheten hos människa, djur och växtriket till en färgstark drömsyn.

Bilderna är tagna i The Royal Botanic Kew Gardens, London och i Botaniska trädgården, Uppsala.

I korthet

Fotograf: Jarmila Naháková
Titel: En fantasi i färg
Webbsida
Plats: Kvarnen Popup 1, Vaksalagatan 30.