Cris Gravin

Fotograf: Cris Gravin, Tyskland
Titel: Steps to Infinity
Instagram @crisgravin
Plats: Uppsala Konsert & Kongress (UKK), Vaksalagatan 1.

Om utställningen

Temat på Cris Gravins fotografi är arkitektur, med ett särskilt fokus på trappor. Han är fängslad av dem eftersom de avslöjar en helt annan dimension när de ses nerifrån och upp eller tvärtom. Cris Gravin lägger ner oerhörd omsorg när han jobbar med linjering och vinkel så att inga detaljer går förlorade i den slutliga kompositionen. Hans målsättning är att hitta en ljus och positiv känsla i sina verk.