Fotografer 2017

Gérard Uféras, Frankrike
Titel 1: Bolshoi ballet
Plats: Elite Hotel, Suttungs gränd 6.
Titel 2: 30 Avenue Montaigne
Plats: Kvarnen Popup 1,
Vaksalagatan 30.
Läs mer om fotografen här
Cris Gravin, Tyskland
 Titel: Steps to Infinity
Plats: Uppsala Konsert & Kongress (UKK), Vaksalagatan 1.
Läs mer om fotografen här
 Yoav Horesh, Israel
Titel: Serene Oasis – Lugn oas
Plats: Vasaborgen, Uppsala Slott.
Läs mer om fotografen här
Patricia Casey 
Titel: Elsewhere
Plats: Kvarnen Popup 2,
Vaksalagatan 30.
Läs mer om fotografen här
 Jarmila Naháková
Titel: En fantasi i färg
Plats: Kvarnen Popup 2,
Vaksalagatan 30.
Läs mer om fotografen här
 Erik Johansson, Sverige
Titel: Det surrealistiska
Plats: Vasaborgen, Uppsala Slott.
Läs mer om fotografen här
 Ulf Rehnholm, Sverige
Titel 1: 1nyckel
Plats: Kvarnen, Popup 2,
Vaksalagatan 30.
Titel 2: 32konst
Plats: Vasaborgen, Uppsala Slott.
Läs mer om fotografen här
  Kim Johansson, Sverige
Titel: Resan mot drömmen
Plats: Vasaborgen, Uppsala Slott.
Läs mer om fotografen här
 Helene Modigh, Sverige
Titel: To the Edge of Dream
Plats: Elite Hotel, Suttungs gränd 6.
Läs mer om fotografen här
 Julian Birbrajer
Titel 1: Spegelvändningar
Plats: UKK, Vaksala Torg 1
Titel 2: Det stoff som drömmar vävs av/Trieste
Plats: Elite Hotel, Suttungs gränd 6.
Läs mer om fotografen här
 Hans Wall
Titel är Dreams of Yesterday
Plats: Kvarnen Popup 2,
Vaksalagatan 30
Läs mer om fotografen här
Johan Lindberg Brusewitz
Ljud: Fredrik Gunnarson
Titel: FIX
Plats: Vasaborgen, Uppsala Slott.
Läs mer om fotografen här
Garcia de Marina, Spanien
Titel: Nimius
Plats: Upplandsmuseet, Fyris Torg 2.
Läs mer om fotografen här
Planket, blandade fotografer
Plats: Upplandsmuseets gårdsplan,
Fyris Torg 2.
Läs mer om planket här
Tommy Ingberg, Sverige
Titel: Journey
Plats: Vasaborgen, Uppsala Slott
Läs mer om fotografen här
 Tijen Erol, Cypern
Titel: Framing Beyond The Wall
Plats: Fredens Hus, Uppsala Slott
Läs mer om fotografen här
 Susanna Majuri, Finland
 Titel: Independence
Plats: Uppsala Konstmuseum,
Uppsala Slott
Läs mer om fotografen här
 Sonja Sandström, Sverige
Titel: Head in the clouds
Plats: Elite Hotel, Suttungs Gränd 6
Läs mer om fotografen här
 Odd Uhrbom
Titel: Gruva
Plats: Konstmuseet, Uppsala Slott
Läs mer om fotografen här
Lisbet Spörndly & Madeleine Gesar, Sverige
Places by Lisbet&Madeleine
Titel: Drömfångare
Plats: UKK, Vaksala Torg 2
Läs mer om fotograferna här
 Lebing Gong, Kina/Sverige
Titel: Dreams of the ocean
Plats: UKK, Vaksala Torg 1
Läs mer om fotografen här
Emmi van den Boom, Tove Tikkanen Jönn & Simon Forsberg
Titel: A Call From Water Tank 6
Utställning och filmvisning
Plats: Upplandsmuseet, Fyris Torg 2
Läs mer om fotograferna här
Designlabbet
Fotografer: 10 barn från Designlabbets sommarkurs
Titel: Bilder från Designlabbets konstvecka
Plats: Omnikvariatet,
Dragarbrunnsgatan 53.
Läs mer om fotograferna här
  Cristina Ramos
 Titel: IMAGINARIUM
Plats: Uppsala Konsert & Kongress (UKK), Vaksalagatan 1.
Läs mer om fotografen här
Drömställen, grupputställning
18 fotografer ställer ut sina bilder.
Läs mer om fotograferna här