Panelsamtal

Fotografens dröm – eller betraktarens?

En bild, ett fotografi, har flera dimensioner. Fotografen har sin intention med bilden, en önskan att visa upp sin tolkning av verkligheten/omvärlden eller sin dröm om den. Hur uppfattar betraktaren fotografiet? Vill fotografen att betraktaren ska se fotografens tolkning eller sin egen?

Date&time: Söndag 24 September kl. 14-15.30.
Venue: Vasasalen, Vasaborgen, Uppsala Slott

Ingen föranmälan, inget inträde.
 

Paneldeltagare

Yoav Horesh, fotograf från Israel, och professor i fotografi vid New Hampshire Instutitute of Art, i Manchester, NH, USA.
Agnes Kullenmark Rydberg, Bachelor in Social Science.
Elisabeth Schellekens Dammann, Professor i estetik vid filosofiska institutionen, Uppsala Universitet.
Daniel Werkmäster, konstvetare och chef för Uppsala Konstmuseum.
 

Moderator

Patricia Casey, fotograf och konstnär från Sydney, Australien.
 

Mer information om paneldeltagarna

DANIEL WERKMÄSTER, Konstvetare, chef på Uppsala konstmuseum sedan 2014. Har tidigare varit chef för Norrtälje konsthall. Uppsala konstmuseum är ett kommunalt museum, sedan 1995 beläget i Uppsala slott och har en inriktning på svensk och europeisk konst samtidskonst och konst från 1900-talet.
 
AGNES KULLENMARK RYDBERG, beteendevetare med grund i retoriken. Hon har jobbat som allt från familjebehandlare till festivalarrangör. Med hjälp av kunskap inom kommunikation och mänskligt tankesätt så kommer hon se konsten utifrån en tvärvetenskaplig utgångspunkt och försöka se människan bakom fotot.
 
YOAV HORESH har ställt ut internationellt på gallerier och museum i bland annat Tyskland, Italien, Israel, USA, Ryssland, Hongkong och Myanmar. Hans arbete har publicerats i flertalet magasin och konsttidningar samt webbplatser på tre kontinenter. Han har dessutom hållit föreläsningar och konstnärssamtal världen över. Den här sommaren började Horesh sin professur på Institutionen för Fotografi på The New Hampshire Institute of Art i USA.
 
ELISABETH SCHELLEKENS DAMMANN, professor i estetik vid filosofiska institutionen, Uppsala Universitet.
 
PATRICIA CASEY is an artist whose work combines high end digital photography techniques with old world embroidery. She completed a Master of Visual Arts (Research) at the University of Sydney in 2009 and is part of an inclusive arts community. Her work has been exhibited internationally and shortlisted for a number of prestigious prize exhibitions which has also resulted in awards for her work. Patricia’s art reflects a constant search for meaning and a desire to understand the slippery nature of memory, imagination and dreaming. Patricia Casey is an ardent researcher and art maker and has a commitment to contributing to the wider community by way of public presentations; published papers and engagement in arts education in Australia and internationally.