Utställningsvillkor

Egen utställning

1. Intresseanmälan är kostnadsfri och ska ha inkommit senast den 17 april 2017. Detta datum avser komplett anmälan. Amälningar som kommer in efter detta datum tas inte i beaktande.

2. I anmälan ska framgå referens till egen webbplats alternativt ska 5 bildexempel skickas till arrangören för bedömning, samt bakgrundsinformation och utställningsidé. Viktigt att det framgår hur din utställning eller ditt projekt matchar temat för kommande festival.

3. Bildexempel som skickas in får max ha upplösning 72 dpi. Bildens längsta sida får vara max 600 pixlar.

4. Inkomna anmälningar behandlas löpande. Besked från arrangören ska ha skickats senast den 31 maj 2017 till utställaren.

5. För att ställa ut behöver du vara/bli medlem i festivalföreningen för 2017.

6. Bekräftelse på utställningserbjudande är bindande. Eventuellt avhopp debiteras med 1000 kr.

7. Alla kostnader kring den egna utställningen bekostas av utställaren, om ej särskilt överenskommits med arrangören.

8. Fotografen äger ej rätt till arvode av arrangören, om ej särskilt överenskommits med denne.

9. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut kommission per sålt verk.

10. Inga bilder publiceras på vår webbplats eller i tryckt material utan att fotografen tillfrågas.

11. I händelse av tolkningsskiljaktligheter av festivalreglerna äger festivalens tolkning företräde.

12. Information om samtliga utställningar kommer att publiceras på festivalens webbplats och i tryckt material inför och under festivaldagarna.

13. Försäkring av den egna utställningen står fotografen för, om ej särskilt överenskommits med arrangören eller innehavaren av utställningsytan.

Planket

1. Anmälan kostar 250 kronor (för en meter) och sätts in på plusgiro: 69 92 91-1. I avgiften ingår medlemskap för 2017.

Obs! Mycket viktigt att du anger Planket samt ditt namn för att vi ska kunna lokalisera din betalning.

2. Anmälan är bindande.

3. Vi behöver även ha dina kontaktuppgifter samt antal bilder och inbetalningsdatum. Dessa skickas separat till planket@uppsalafotofestival.se

4. Arrangören förbehåller sig rätten att neka bilder som kan uppfattas som oetiska och/eller stötande.

5. Arrangören står inte för eventuell skadegörelse under festivalen.

6. Plankets fotografer vaktar i möjligaste mån utställningarna enligt ett med planketansvarig överenskommet schema.

7. Sista anmälningsdatum är den 1 september 2017.

Övrig information

Planket är en utomhusutställning som drar i särklass flest besökare under festivalen. Eftersom bilderna hänger ute bör de lamineras i händelse av regn. Fotografen ansvarar själv för sina fotografier under festivalen. Ett vaktschema ställs samman av vår planketansvarig, där alla utställare bidrar med minst ett pass (beroende på hur många utställare det är). Alla utställningar har vernissage på torsdagskvällen, och festivalen önskar att alla utställare är på plats för att ta emot sina besökare.

Leave a Reply