Damir Tiljak

Om utställningen

En ängel föds

Fenomenet skyddsänglar som ansvarar för att skydda och guida en individ eller en grupp är accepterade i många religioner. Men utan att dyka ner djupare i några religiösa koncept, så är Damir Tiljaks grundtanke med sin utställning att studera länken mellan den växande befolkningen och skyddsänglar. Finns det tillräckligt med dem med tanke på att vi bara blir fler och fler? Och hur skapas skyddsänglarna?

Tiljak utforskar idén om att änglar skapas genom en komplex utveckling inuti en kokong, och att komma ut därifrån är traumatiskt.

Om fotografen

Damir Tiljak är rektor på fotoskolan “Fotonaut” och undervisar i fotografi på Zagreb Photo & Cinema Association, liksom även i andra länder. Han har författat otaliga artiklar i olika fotomagasin och andra tidningar.

Titel: Different but the same
Plats: Elite Hotel Academia, Suttungs Gränd 6