Elizabeth Claffey

Om utställningen

Matrilinear

Den första serien av Matrilinear vänder sig till ett förkroppsligat minne, och dess förhållande till den personliga, ärvda och kulturella identiteten. Varje objekt avslöjar de fysiska resterna av en kropp som för längesedan är borta, inklusive fläckar, tårar, och en lös tråd från klädsel som satt bekvämt och tätt intill kroppen som skydd.

Den andra serien inkluderar även de objekt som Claffey hittade under tiden att hon utforskade dessa gamla klädesplagg. Fickor fulla av näsdukar. Även om dessa engångstrasor inte har något särskild värde eller historia, så har Claffey ändå haft svårt att göra sig av med dem eftersom de en gång har burits av hennes mamma. Själva upphittandet förkroppsligar ett minne, och en föraning om Claffeys framtida jag.

Om fotografen

Elizabeth Claffey är lektor i fotografi vid Indiana universitet, och 2019-2020 års forskardocent inom Kön, genus och reproduktion vid Kinsey-institutet.

Titel: Matrilinear
Plats: Elite Hotel Academia,
Suttungs Gränd 6