Mammas liv öppnade dörren till flyktingens existens (SWE)

Att fly sitt hemland. Att leva i exil. Att förlora och hitta sig själv i det nya landet. Det handlar om Li Bennich-Björkmans bok Sörja ett liv, leva ett annat. Bennich-Björkmans resa in i exilens mörker och ljus börjar 1944 då hennes mamma flyr Estland till Sverige. Sedan följde ett arbete om bosniska flyktingar som nu är splittrade över världen. Bennich-Björkman åkte runt i Europa för att få en bild av hur dessa olika invandringsländer var att leva i. Hon har lagt ner 20 år för att med hjälp av intervjuer ge flyktingar ett ansikte. Genom att skriva boken har hon kunnat förstå sin egen mor; vad som händer inuti en människa som tvingas lämna ett liv bakom sig och bygga ett nytt. De samlade flyktingsberättelserna förstärks även av det bildmaterial som finns i boken och som kommer att visas under föredraget.

LÖRDAG 28 september | 13.00
Plats: Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES),
Gamla Torget 3, 3 tr.

Li Bennich-Björkman är skytteansk professor i vältalighet och statsvetenskap vid Statsveten-skapliga institutionen, tillika professor vid Institutet för Ryssland- och Euroasienstudier(IRES).

Hör henne berätta om sin bok och om att sörja ett liv och leva ett annat.