Materilinear

Att inkludera kvinnors kunskap och erfarenhet i den offentliga berättelsen

Föreläsningen undersöker hur kvinnors kunskap och berättande bidrar till att utveckla den egna identiteten, och vad det betyder i ett globalt och historiskt sammanhang. Det förefaller som att kvinnors kunskap och deras förmåga att berätta historier bidrar till att skapa djupgående relationer i samhället.

Genom sina fotografier lyfter Elizabeth M. Claffey upp osynligt arbete och hemmiljö liksom dess påverkan på individ och familj.

Elizabeth M. Claffey är lektor i fotografi på Indiana-universitetet, och 2019-2020 års forskardocent inom Kön, genus och reproduktion vid Kinsey-institutet.

SÖNDAG 29 september | 13.00
Plats: Elite Hotel Academia
Kostnad: 125 kr (eller gå in gratis med ditt FOTO PASS)