Mint Colibri

Om utställningen

I ett par är man två, men vem är det som för? Stereotypa fotografier av heterosexuella par säger ibland en hel del om hur män och kvinnor förväntas agera gentemot varandra. I den här utställningen vill Mint Colibri belysa detta genom att porträttera par där båda parterna turas om att ha den ledande rollen.

Om fotograferna

Mint Colibri är ett fotoprojekt som drivs av Johanna Liljestrand Rönn och Ivain Martinossi, och de har fotat för bland annat Reginateatern, Uppsala Roller Derby-lag och Welcome out-festivalen. De fotar både digitalt och analogt och jobbar just nu även med historiska fototekniker såsom våtplåtsfotografi.
 
Instagram: @mintcolibri

 
 

Titel: Vem är det som för?
Plats: Kollaboratoriet,
Östra Ågatan 19