The Environment They Create – about documentary photography (ENG)

Fotoartisten Annika Haas föreläser om sin erfarenhet som porträttör och dokumentärfotograf. Hon dras till att porträttera människor i de miljöer som de skapar – de trånga, stängda men trygga platser där människor bor. I dessa kokonger lever människor från olika kulturer och ger miljöer och invånare ett säreget intryck.

Annika Haas är fotoredaktör på det estniska fotomagasinet Positiv, och föreläser i dokumentärt fotografi på den estniska Konstakademin. Hon är flerfaldigt prisbelönt och hennes dokumentära porträtt har publicerats i bland annat The New York Times, The Washington Post, Lens Culture Magazine och Live Journal.

FREDAG 27 september | 18.00
Plats: Stadsarkivet, St Olofsgatan 15