Utställningsvillkor 2019

Egen utställning – STÄNGD

1. Intresseanmälan är kostnadsfri och ska ha inkommit senast den 30 april 2019. Detta datum avser komplett anmälan. Anälningar som kommer in efter detta datum tas inte i beaktande.

2. I anmälan ska framgå referens till egen webbplats alternativt ska 5 bildexempel skickas till arrangören för bedömning, samt ev CV.

3. Bildexempel som skickas in får max ha upplösning 72 dpi. Bildens längsta sida får vara max 600 pixlar.

4. Inkomna anmälningar behandlas löpande. Besked från arrangören ska ha skickats senast den 31 maj 2019 till utställaren.

5. För att ställa ut behöver du vara/bli medlem i festivalföreningen för 2018/2019.

6. Bekräftelse på utställningserbjudande är bindande. Eventuellt avhopp debiteras med 1000 kr.

7. Alla kostnader kring den egna utställningen bekostas av utställaren, om ej särskilt överenskommits med arrangören.

8. Fotografen äger ej rätt till arvode av arrangören, om ej särskilt överenskommits.

9. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut 20 % kommission per sålt verk.

10. Publicering av bilder i sociala medier, på webbplatsen och tryckt material görs endast i samtycke med fotografen. Marknadsföringspaketet som utställare och övriga medverkande ombeds att skicka till arrangören blir automatiskt godkänt för publicering vid inskickningen.

11. I händelse av tolkningsskiljaktligheter av festivalreglerna äger festivalens tolkning företräde.

12. Information om samtliga utställningar kommer att publiceras på festivalens webbplats och i tryckt material inför och under festivaldagarna.

13. Försäkring av den egna utställningen står fotografen för, om ej särskilt överenskommits med arrangören eller innehavaren av utställningsytan.

14. Arrangören meddelar vilken lokal som fotografen ska ställa ut i så fort det är möjligt. Omfattningen av fotografens utställning beaktas av arrangören. I förekommande fall kan lokaländringar behöva göras, men det undvikes i möjligaste mån. Samma sak gäller för föreläsare och workshopledare. Utställare ombedes att kontakta arrangören med eventuella önskemål.

15. Fotografen skall skicka in text om sig själv och utställningen, liksom porträtt samt utställningsbild i god tid till arrangören, och absolut senast 31 juli 2019. Om materialet ej inkommit i tid kan arrangören inte garantera plats i festivalkatalogen.

16. Utställarna skall göra reklam för festivalen på sin egen webbplats/konto på Facebook och/eller Instagram. Utställaren ska själv sprida information om sin medverkan och dela inlägg om festivalen i egna kanaler.

17. Utställaren är ansvarig för vernissageomkostnader i samråd med övriga utställare i samma lokal, om sådana finns. Endast i undantagsfall betalar arrangören för dryck och tilltugg, exempelvis då utställaren är inbjuden av festivalen att delta. Vid frågor, kontakta arrangören.

18. Utställare ska själva finnas på plats och vakta sina utställningar under festivalen, om inte annat överenskommits med festivalledningen. Volontärer finns att tillgå för enstaka pass. Utställare uppmanas att samarbeta med övriga utställare i samma lokal.

Planket – anmälan senast 1 sep.

1. Anmälan kostar 300 kronor (för en meter) och sätts in på plusgiro: 69 92 91-1. Det går också att swisha betalningen till  123 456 58 26. I avgiften ingår medlemskap för 2018/2019.

Obs! Mycket viktigt att du anger Planket samt ditt namn för att vi ska kunna lokalisera din betalning.

2. Anmälan är bindande.

3. Vi behöver även ha dina kontaktuppgifter samt antal bilder och inbetalningsdatum. Dessa skickas separat till planket@uppsalafotofestival.se.

4. Arrangören förbehåller sig rätten att neka bilder som kan uppfattas som oetiska och/eller stötande.

5. Arrangören står inte för eventuell skadegörelse under festivalen.

6. Plankets fotografer vaktar i möjligaste mån utställningarna enligt överenskommet schema. Ansvarig för Planket organiserar vaktningen.

7. Sista anmälningsdatum är den 1 september 2019.I avgiften ingår medlemskap för 2018/2019.

8. Fotograferna hänger själva upp sin utställning på anvisad plats och på anvisat sätt. Hur fotografierna ska tryckas beror på var Planket ställs upp. Information om detta skickas ut av Planket-ansvarig.

Övrig information

Planket är en utomhusutställning som drar i särklass flest besökare under festivalen. Eftersom bilderna hänger ute bör de lamineras i händelse av regn, alternativt tryckas direkt på Forex. Fotografen ansvarar själv för sina fotografier under festivalen.

Vi delger alla utställare, oavsett var ni ställer ut, eventuella rabatter och erbjudanden som vi får från våra samarbetspartner på tryckeri och fotolab.

Fråga gärna om det är något du undrar över!

Leave a Reply